Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another siteHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,1°C 13,3°C Wind from SSWSSW@5,4 km/h - 1021,5hPa - 1,0ft 20km

13,9°C 12,4°C Wind from EE@14,8 km/h - 1020,9hPa - 4,3ft 20km

12,0°C 12,0°C Wind from ESEESE@18,4 km/h - 1018,6hPa - - -

11,3°C - Wind from SSWSSW@25,9 km/h - 1018,4hPa +1,4hPa - 9km

13,9°C - Wind from WNWWNW@3,6 km/h - 1022,4hPa +0,3hPa 1,3ft 9km

13,8°C - Wind from SESE@7,6 km/h - 1021,4hPa -0,2hPa 1,3ft 9km

10,6°C - Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1015,1hPa +1,7hPa 6,2ft 20km

11,0°C - Wind from SS@31,7 km/h - 1012,8hPa +2,2hPa 7,9ft 9km

-°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1013,5hPa +1,6hPa - 9km

13,5°C 12,6°C Wind from SSESSE@35,3 km/h - 1015,4hPa - 7,5ft 9km

9,3°C - Wind from SSWSSW@46,4 km/h - 1015,3hPa +1,8hPa - -

-°C 12,6°C Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1002,2hPa - - -

11,5°C 10,1°C Wind from SSWSSW@37,1 km/h - 1002,1hPa - - -

Sandettie Lightship at 15:00: Air:. 14,1°C, Water: 13,3°C, Wind: SSW@5,4km/h, Baro: 1021,5hPa, Waves:  1,0ft Greenwich Lightship at 15:00: Air:. 13,9°C, Water: 12,4°C, Wind: E@14,8km/h, Baro: 1020,9hPa, Waves:  4,3ft Channel Lightship at 15:00: Air:. 12,0°C, Water: 12,0°C, Wind: ESE@18,4km/h, Baro: 1018,6hPa, Anasuria AWS at 15:00: Air:. 11,3°C, Wind: SSW@25,9km/h, Baro: 1018,4hPa (+1,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 15:00: Air:. 13,9°C, Wind: WNW@3,6km/h, Baro: 1022,4hPa (+0,3), Waves:  1,3ft Clipper AWS at 15:00: Air:. 13,8°C, Wind: SE@7,6km/h, Baro: 1021,4hPa (-0,2), Waves:  1,3ft Beryl A AWS at 15:00: Air:. 10,6°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1015,1hPa (+1,7), Waves:  6,2ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 15:00: Air:. 11,0°C, Wind: S@31,7km/h, Baro: 1012,8hPa (+2,2), Waves:  7,9ft North Sea at 15:00: Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1013,5hPa (+1,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 15:00: Air:. 13,5°C, Water: 12,6°C, Wind: SSE@35,3km/h, Baro: 1015,4hPa, Waves:  7,5ft North Sea at 15:00: Air:. 9,3°C, Wind: SSW@46,4km/h, Baro: 1015,3hPa (+1,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. K2 Buoy at 15:00: Water: 12,6°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1002,2hPa, No recent reports. K5 Buoy at 15:00: Air:. 11,5°C, Water: 10,1°C, Wind: SSW@37,1km/h, Baro: 1002,1hPa,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 15:00 14,1 13,3 SSW Wind from SSW 5,4 1021,5 - 1,0 20
62305 Greenwich Lightship 15:00 13,9 12,4 E Wind from E 14,8 1020,9 - 4,3 20
62103 Channel Lightship 15:00 12,0 12,0 ESE Wind from ESE 18,4 1018,6 - - -
62164 Anasuria AWS 15:00 11,3 - SSW Wind from SSW 25,9 1018,4 +1,4 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 15:00 13,9 - WNW Wind from WNW 3,6 1022,4 +0,3 1,3 9
62144 Clipper AWS 15:00 13,8 - SE Wind from SE 7,6 1021,4 -0,2 1,3 9
63110 Beryl A AWS 15:00 10,6 - SSW Wind from SSW 40,7 1015,1 +1,7 6,2 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 15:00 11,0 - S Wind from S 31,7 1012,8 +2,2 7,9 9
63117 North Sea 15:00 - - SSW Wind from SSW 33,5 1013,5 +1,6 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 15:00 13,5 12,6 SSE Wind from SSE 35,3 1015,4 - 7,5 9
62114 North Sea 15:00 9,3 - SSW Wind from SSW 46,4 1015,3 +1,8 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046K7 BuoyNo recent reports.
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 15:00 - 12,6 WSW Wind from WSW 27,7 1002,2 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 15:00 11,5 10,1 SSW Wind from SSW 37,1 1002,1 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl