Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another siteHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

15,5°C 18,0°C Wind from NNENNE@33,5 km/h - 1017,3hPa - 4,3ft 20km

14,1°C 17,9°C Wind from NNENNE@42,5 km/h - 1018,6hPa - 2,3ft 20km

15,0°C 17,6°C Wind from NENE@33,5 km/h - 1019,9hPa - - -

12,9°C - Wind from NWNW@27,7 km/h - 1018,7hPa -1,2hPa - -

13,2°C - Wind from NNENNE@25,9 km/h - 1018,3hPa -0,1hPa 3,9ft 20km

13,4°C - Wind from NN@25,9 km/h - 1018,9hPa -0,2hPa 3,9ft 50km

15,7°C - Wind from WW@14,8 km/h - 1015,6hPa -1,6hPa 3,6ft 20km

13,1°C - Wind from SWSW@25,9 km/h - 1013,0hPa -2,7hPa 3,6ft 20km

-°C - Wind from SSWSSW@25,9 km/h - 1013,3hPa -2,6hPa - 20km

15,5°C 16,5°C Wind from NENE@33,5 km/h - 1021,5hPa - 3,6ft 50km

11,5°C - Wind from WNWWNW@18,4 km/h - 1017,6hPa -1,6hPa - -

12,1°C 12,5°C Wind from WSWWSW@35,3 km/h - 1012,4hPa - - -

15,0°C 16,3°C Wind from NNENNE@27,7 km/h - 1028,4hPa - - -

13,4°C 15,0°C Wind from WW@20,5 km/h - 1026,0hPa - - -

13,1°C 12,8°C Wind from WW@51,8 km/h - 1017,0hPa - - -

Sandettie Lightship at 04:00: Air:. 15,5°C, Water: 18,0°C, Wind: NNE@33,5km/h, Baro: 1017,3hPa, Waves:  4,3ft Greenwich Lightship at 04:00: Air:. 14,1°C, Water: 17,9°C, Wind: NNE@42,5km/h, Baro: 1018,6hPa, Waves:  2,3ft Channel Lightship at 04:00: Air:. 15,0°C, Water: 17,6°C, Wind: NE@33,5km/h, Baro: 1019,9hPa, Anasuria AWS at 04:00: Air:. 12,9°C, Wind: NW@27,7km/h, Baro: 1018,7hPa (-1,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 13,2°C, Wind: NNE@25,9km/h, Baro: 1018,3hPa (-0,1), Waves:  3,9ft Clipper AWS at 04:00: Air:. 13,4°C, Wind: N@25,9km/h, Baro: 1018,9hPa (-0,2), Waves:  3,9ft Beryl A AWS at 04:00: Air:. 15,7°C, Wind: W@14,8km/h, Baro: 1015,6hPa (-1,6), Waves:  3,6ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 13,1°C, Wind: SW@25,9km/h, Baro: 1013,0hPa (-2,7), Waves:  3,6ft North Sea at 04:00: Wind: SSW@25,9km/h, Baro: 1013,3hPa (-2,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 04:00: Air:. 15,5°C, Water: 16,5°C, Wind: NE@33,5km/h, Baro: 1021,5hPa, Waves:  3,6ft North Sea at 04:00: Air:. 11,5°C, Wind: WNW@18,4km/h, Baro: 1017,6hPa (-1,6), No recent reports. K7 Buoy at 04:00: Air:. 12,1°C, Water: 12,5°C, Wind: WSW@35,3km/h, Baro: 1012,4hPa, No recent reports. K2 Buoy at 04:00: Air:. 15,0°C, Water: 16,3°C, Wind: NNE@27,7km/h, Baro: 1028,4hPa, K4 Buoy at 04:00: Air:. 13,4°C, Water: 15,0°C, Wind: W@20,5km/h, Baro: 1026,0hPa, K5 Buoy at 04:00: Air:. 13,1°C, Water: 12,8°C, Wind: W@51,8km/h, Baro: 1017,0hPa,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 04:00 15,5 18,0 NNE Wind from NNE 33,5 1017,3 - 4,3 20
62305 Greenwich Lightship 04:00 14,1 17,9 NNE Wind from NNE 42,5 1018,6 - 2,3 20
62103 Channel Lightship 04:00 15,0 17,6 NE Wind from NE 33,5 1019,9 - - -
62164 Anasuria AWS 04:00 12,9 - NW Wind from NW 27,7 1018,7 -1,2 - -
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 04:00 13,2 - NNE Wind from NNE 25,9 1018,3 -0,1 3,9 20
62144 Clipper AWS 04:00 13,4 - N Wind from N 25,9 1018,9 -0,2 3,9 50
63110 Beryl A AWS 04:00 15,7 - W Wind from W 14,8 1015,6 -1,6 3,6 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 04:00 13,1 - SW Wind from SW 25,9 1013,0 -2,7 3,6 20
63117 North Sea 04:00 - - SSW Wind from SSW 25,9 1013,3 -2,6 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 04:00 15,5 16,5 NE Wind from NE 33,5 1021,5 - 3,6 50
62114 North Sea 04:00 11,5 - WNW Wind from WNW 18,4 1017,6 -1,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 04:00 12,1 12,5 WSW Wind from WSW 35,3 1012,4 - - -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 04:00 15,0 16,3 NNE Wind from NNE 27,7 1028,4 - - -
62105 K4 Buoy 04:00 13,4 15,0 W Wind from W 20,5 1026,0 - - -
64045 K5 Buoy 04:00 13,1 12,8 W Wind from W 51,8 1017,0 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl