Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another siteHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

9,3°C 9,5°C Wind from WSWWSW@63,0 km/h - 1010,5hPa +0,2hPa 6,9ft 9km

8,7°C 10,4°C Wind from WW@53,6 km/h - 1017,1hPa +2,8hPa 13,1ft 20km

-°C - Wind from WSWWSW@48,2 km/h - 992,0hPa +2,9hPa - -

7,9°C - Wind from WSWWSW@40,7 km/h - 1006,4hPa +1,3hPa 6,9ft 20km

8,4°C - Wind from SWSW@46,4 km/h - 1005,6hPa +1,2hPa 5,6ft 20km

8,0°C - Wind from WW@48,2 km/h - 982,1hPa +4,0hPa 20,0ft 9km

7,6°C - Wind from WW@46,4 km/h - 977,0hPa +5,5hPa 20,7ft 20km

-°C - Wind from WW@44,6 km/h - 977,3hPa +5,4hPa - 20km

9,0°C 9,9°C Wind from WNWWNW@57,6 km/h - 1017,5hPa +2,6hPa 18,0ft -

7,6°C - Wind from WW@61,2 km/h - 986,5hPa +3,0hPa - -

7,7°C - Wind from WW@42,5 km/h - 978,5hPa - 20,7ft -

5,6°C 10,1°C Wind from WNWWNW@61,2 km/h - 1002,6hPa +3,3hPa 29,2ft -

6,9°C 9,2°C Wind from WW@63,0 km/h - 985,4hPa +3,7hPa 23,3ft -

Sandettie Lightship at 17:00: Air:. 9,3°C, Water: 9,5°C, Wind: WSW@63,0km/h, Baro: 1010,5hPa (+0,2), Waves: 6,9ft No recent reports. Channel Lightship at 17:00: Air:. 8,7°C, Water: 10,4°C, Wind: W@53,6km/h, Baro: 1017,1hPa (+2,8), Waves: 13,1ft Anasuria AWS at 17:00: Wind: WSW@48,2km/h, Baro: 992,0hPa (+2,9), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 7,9°C, Wind: WSW@40,7km/h, Baro: 1006,4hPa (+1,3), Waves: 6,9ft Clipper AWS at 17:00: Air:. 8,4°C, Wind: SW@46,4km/h, Baro: 1005,6hPa (+1,2), Waves: 5,6ft Beryl A AWS at 17:00: Air:. 8,0°C, Wind: W@48,2km/h, Baro: 982,1hPa (+4,0), Waves: 20,0ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 7,6°C, Wind: W@46,4km/h, Baro: 977,0hPa (+5,5), Waves: 20,7ft North Sea at 17:00: Wind: W@44,6km/h, Baro: 977,3hPa (+5,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 17:00: Air:. 9,0°C, Water: 9,9°C, Wind: WNW@57,6km/h, Baro: 1017,5hPa (+2,6), Waves: 18,0ft North Sea at 17:00: Air:. 7,6°C, Wind: W@61,2km/h, Baro: 986,5hPa (+3,0), No recent reports. K7 Buoy at 17:00: Air:. 7,7°C, Wind: W@42,5km/h, Baro: 978,5hPa, Waves: 20,7ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 17:00: Air:. 5,6°C, Water: 10,1°C, Wind: WNW@61,2km/h, Baro: 1002,6hPa (+3,3), Waves: 29,2ft K5 Buoy at 17:00: Air:. 6,9°C, Water: 9,2°C, Wind: W@63,0km/h, Baro: 985,4hPa (+3,7), Waves: 23,3ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 17:00 9,3 9,5 WSW Wind from WSW 63,0 1010,5 +0,2 6,9 9
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 17:00 8,7 10,4 W Wind from W 53,6 1017,1 +2,8 13,1 20
62164 Anasuria AWS 17:00 - - WSW Wind from WSW 48,2 992,0 +2,9 - -
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 17:00 7,9 - WSW Wind from WSW 40,7 1006,4 +1,3 6,9 20
62144 Clipper AWS 17:00 8,4 - SW Wind from SW 46,4 1005,6 +1,2 5,6 20
63110 Beryl A AWS 17:00 8,0 - W Wind from W 48,2 982,1 +4,0 20,0 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 17:00 7,6 - W Wind from W 46,4 977,0 +5,5 20,7 20
63117 North Sea 17:00 - - W Wind from W 44,6 977,3 +5,4 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 17:00 9,0 9,9 WNW Wind from WNW 57,6 1017,5 +2,6 18,0 -
62114 North Sea 17:00 7,6 - W Wind from W 61,2 986,5 +3,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 17:00 7,7 - W Wind from W 42,5 978,5 - 20,7 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 17:00 5,6 10,1 WNW Wind from WNW 61,2 1002,6 +3,3 29,2 -
64045 K5 Buoy 17:00 6,9 9,2 W Wind from W 63,0 985,4 +3,7 23,3 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl